POSNET Temo HS EJ

Liczba towarów

100 000

Wymiary

86 x 46 x 128 mm, waga 0,36 kg