POSNET Thermal XL2

Liczba towarów

250 000

Wymiary

158 x 242 x 232 mm, waga 2kg