POSNET Trio

Liczba towarów

250 000

Wymiary

123 x 108 x 169 mm, waga 0,70 kg