ELZAB Mera TE

Liczba towarów

500 000

Wymiary

237 x 129 x 262 mm, waga 2 kg